Feeds:
เรื่อง
ความเห็น
อำเภอบ้านแท่นเป็นอำเภอเล็กๆของจังหวัดชัยภูมิอยู่ติดกับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นทางด้านทิศตะวันออกและห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 60 กว่ากิโลเมตรในขณะที่ห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ 90 กิโลเมตร ดังนั้นประชาชนในท้องถิ่นอำเภอบ้านแท่นจึงนิยมเข้าไปจับจ่ายใช้สอยในขอนแก่นมากกว่า  อำเภอบ้านแท่นแม้จะเป็นอำเภอเล็กๆแต่ก็มีของดีอยู่เยอะมาก เช่น พระแท่นบัลลังก์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ปรางค์กู่สมัยพระชัยวรมันที่7  พุทธศตวรรษที่ 18  ผลไม้ที่ขึ้นชื่อก็คือ ส้มโอพันธ์ทองดี ผ้าไหมมัดหมี่ ฯลฯ อาชีพหลักของชาวอำเภอบ้านแท่นคือเกษตรกรรม วิถีชีวิตของชาวบ้านเมื่อ30ปีที่แล้วยังดูเรียบง่าย แม่บ้านยังอยู่กับเหย้าเลี้ยงลูกไปด้วย ทำไร่ไถนาไปด้วย ยังมีเสียงของแม่กล่อมลูกน้อยด้วยเพลงดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาแต่  แม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงลูกเอง หลังจากคลอดไม่กี่เดือนก็ทิ้งลูกไว้เป็นภาระปู่ย่าตายายเลี้ยงดูต่อไปโดยมีเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้ เช่น ทีวิ  วีดีโอ  วีซีดี  คอมพิวเตอร์   คอยขับกล่อมลูกน้อยแทนเพลงเก่าดั้งเดิมของแม่ จากการสังเกตและสอบถามเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่นของตนเองมากนักผู้เขียนจึงอยากนำเสนอเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อมิให้สูญหายไปจากสังคม เพลงกล่อมเด็กท้องถิ่นอำเภอบ้านแท่นเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตของชาวบ้านเหมือนกับท้องถิ่นอื่นๆ
เพลงที่ 1
โอ่นโหล่นซาเฮ็ดนาหนองไผ่         แข่ขึ้นไขแมงดาขึ้นฟัก
 ผักสองเส่นตาเวนสองหน่วย       กล้วยสองหวีขี่ซีสองห่อ
  นำออกบ่อไหลมาโทมโทม       ควายติดตมเอาลงไปล้าง
   ม้าตกส่างอีปุ่นแลนลัด         อีผัดตกเฮียนเอาเทียนมาใต้
 อีน้อยน้อยตำหูกกะแตะ         เอาผ้าแพรมาให้น้องเล
 น้องบ่เล่นเอาฟาดเข้าป่า          แม่มาด่ากะโปงกะเปง
ผู้เฒ่าขาเยงเคี้ยวหมาก
เพลงที่ 2
นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อม
เอาะออมอ้อยแมวน้อยสิตอดตา
แม่ไปไสสิหมกไขมาหา
แม่ไปนาสิหมกปลามาป้อน
แม่สิไปเลี้ยงม่อนอยู่ไฮสวนมอน
สวนมอนไผสวนมอนกุดจี่โปม
  เพลงที่3
นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อม
เจ้าบ่อนอนบ่ให้กินกล้วย
แม่ไปห่วยไปส่อนปลาซิว
เก็บผักติ้วมาใส่แกงเห็ด
ไปใส่เบ็ดได้ปลาค่อใหญ่
 
 
Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!